Pages

Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ =ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΕ.


Προς Δηµοτική Αρχη, 

 Αντιπολίτευση, 

 Περιφέρεια. 

 Πληροφορηθήκαµε την δροµολόγηση των διαδικασιών για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Μονάδα Παραγωγής Ετοίµου Σκυροδέµατος Ασφαλτοµίγµατος και Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ της επιχείρησης «Ιωάννης Χ. Δαβερώνας» σε έκταση 6.795,00 τ.µ. στη θέση Τούµπες – Καµπί Τ.Κ. Αγκαιράς, Νήσου Πάρου, Νοµού Κυκλάδων (ΠΕΤ 2111677528)». 

 Με την παρούσα επιστολή εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία µας ως προς την εγκατάσταση και τη λειτουργία του εν λόγω έργου για τους ακόλουθους λόγους: 

Υπογραµµίζεται, αρχικώς, ότι η ως άνω περιοχή είναι ήδη επιβαρυµένη από τη λειτουργία µονάδων παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος της εταιρείας «LAFARGE BETON ΑΒΕΕ» και του λατοµείου αδρανών υλικών της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΟΥΚΗ ΑΕ», καθώς και τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων συλλογής χωµάτων από οικοδοµές προς µεταπώληση, γεγονός που επιδρά σηµαντικά στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και καθιστά εκ προοιµίου, περιβαλλοντικά ασύµφορη την αδειοδότηση του εν λόγω έργου. Εξάλλου, τονίζεται ότι η παραγωγική δυνατότητα της εν λόγω µονάδας ετοίµου σκυροδέµατος εκτιµάται, σύµφωνα µε την σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στα 50 κ.µ./ώρα, η οποία αντιστοιχεί στη λειτουργία 40 µπετονιέρων το 8ωρο, ενώ αναγκαία παρίσταται η χρήση µεγάλων φορτηγών για την οδική µεταφορά του σκυροδέµατος, του ασφαλτοσκυροδέµατος και των προϊόντων της µονάδας ΑΕΚΚ στην τοπική αγορά της Πάρου και της Αντιπάρου. 

Τούτο, αν συνυπολογιστεί παράλληλα µε την κίνηση βαρέων οχηµάτων από τις ήδη υπάρχουσες µονάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και την κίνηση των οχηµάτων για την εξυπηρέτηση από και προς το αεροδρόµιο, συνεπάγεται µία υπέρµετρη επιβάρυνση του οδικού δικτύου µε µεγάλα οχήµατα, (φορτηγά, µπετονιέρες κ.λπ.), επιβάρυνση η οποία θα δηµιουργήσει µείζονα προβλήµατα κυκλοφορικής κίνησης, ιδίως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. 

Περαιτέρω, η λειτουργία της εν λόγω µονάδας αναµένεται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, οι οποίες συνίστανται στον αυξηµένο κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, δεδοµένης της ύπαρξης του χειµάρρου Συρίγου Ποταµού πλησίον του έργου, στην πρόκληση έντονου θορύβου, στην ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα από την σκόνη και τα πτητικά αέρια της πίσσας και των ανακυκλώσιµων υλικών, επιπτώσεις οι οποίες θα υποβαθµίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά και την αισθητική εικόνα του τόπου, ο οποίος αποτελεί πύλη εισόδου και εξόδου από το νησί της Πάρου, µε τις ανάλογες συνέπειες που τούτο ενδέχεται να επιφέρει στην τουριστική κίνηση και τη δηµοφιλία του νησιού µας. 

 Ενόψει των ανωτέρω, τασσόµεθα κατά της εγκατάστασης και της λειτουργίας της Μονάδας Παραγωγής Ετοίµου Σκυροδέµατος Ασφαλτοµίγµατος και της Μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ της επιχείρησης «Ιωάννης Χ. Δαβερώνας» και κατα οποιασδήποτε αλλης εγκατάστασης και επιχείρησης µε ίδιο η παρόµοιο αντικείµενο. 

Τελος, καλούµε την αδειοδοτούσα αρχή να απορρίψει την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου. 

Εξωραιστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς 

Σύλλογος Τουριστικων Καταλυµάτων 

Σύλλογος Αγκαιριανών Αθήνας 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Δηµοτικου Αγκαιριάς 

 Κάτοικοι Κοινότητας Αγκαιριάς- Αλυκή


Υ.Γ parospress

1.Nα υπενθυμίσουμε ότι Το δημοτικό Συμβούλιο Πάρου με οριακή πλειοψηφία 9-8 γνωμοδότησε θετικά υπέρ της περιβαλλοντικής μελέτης της μονάδας. Υπέρ ψήφισαν 9 από τους 12 συμβούλους της πλειοψηφίας και κατά 7 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και ένας ανεξάρτητος. Οι υπόλοιποι ψήφισαν παρών βοηθώντας ετσι την έγκριση. Καλό ειναι οι κάτοικοι της περιοχής να μάθουν ποιοι ψήφισαν και πως.

2.Από τους φορείς βλέπουμε ότι απουσιάζει η Κοινότητα Αγκαιριάς. Δεν συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια?

3. Οι φορείς έχουν ήδη αναθέσει σε μεγάλο νομικό γραφείο των Αθηνών να προσφύγει στο ΣΤΕ κατά της αδειοδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια θα γίνονται δεκτά μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες